Language

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ.

BİZİMSOFRADAN.COM ÜYE FİRMA HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ

Madde 1. TANIMLAR:

1.1 Web Site(Site) :“www.bizimsofradan.com’’online yemek sipariş sitesini ifade etmektedir.

1.2 Üye işyeri :www.bizimsofradan.com online yemek sipariş sitesine hizmet için üye olan firma veya firmaları ifade eder.

1.3 Üye :www.bizimsofradan.com online yemek sipariş sitesinden internet yoluyla yemek servis hizmeti almak için üye olan kullanıcıları ifade etmektedir

1.4 Taraflar :www.bizimsofradan.com ve ……………………………………………................................................... İle birlikte tarafları ifade etmektedir.

1.5 Sözleşme :www.bizimsofradan.com ile siteyeüye olan firma arasındaki hizmet alım sözleşmesini ifade etmektedir.

Madde 2 .TARAFLAR:

2.1 ŞAHIS ŞİRKETİ OLAN : HALEF POLAT (BİZİMSOFRADAN.COM )

2.2 Tekil Şahıs Şirketi olmasıyla beraber, Şahıs şirketinde Sorumluluğu üstlenen Kişiler; Mustafa Çiçek, Aytaç Bozan & Halef Polat

Madde 3. SÖZLEŞMENİN AMACI:

İşbu Sözleşmenin amacı; www.bizimsofradan.com panel ve sisteminin kurulması ve işleyişiyle ilgili koşulların ve bu bağlamda tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesiyle, Sözleşmenin tatbik ve tefsirinden doğacak uyuşmazlıkların çözüm yollarının gösterilmesi amaçlanmıştır.

Madde 4. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ:

Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 1 yıllık olup, tarafların daha erken fesih hakkı saklıdır.

Madde 5 .BİZİMSOFRADAN.COM ‘UN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1.www.bizimsofradan.com, gelen sipariş bilgilerini,firma tarafından belirlenmiş normlara uygun olarak işbu sözleşmenin hükümleri çerçevesinde, web sitesinde ve firmanın panelinde görülmesini sağlamakla yükümlüdür.

5.2.www.bizimsofradan.com , web sitesi aracılığı ile kendisine gelen siparişi 10 ( on ) dakika içerisinde firmanın sipariş takip paneline veya firmanın gerekli alt yapıya sahip olmadığı durumlarda geçici olarak siparişleri telefonla iletmekle yükümlüdür.

5.3. Üye İşyeri aşağıda Tablo1’de belirtilen ürünlerin hangisinden hangi ay için yararlanmak istediğini siteye bildirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde sözleşme süresi boyunca ürünlerden yararlanmayı talep etmiş sayılır ve ürünlerin bedelini ödemekle yükümlüdür.

TABLO 1:

Ürün adı                                                          Tutar

Ana sayfa banner reklamı                          500 TL + KDV

İlk 10 firma reklamı                                  500 TL + KDV

Kampanya desteği Tutar kampanyaya göre belirlenecektir.

Özel Şart ve Yükümlülükler.

NOT: Belirtilen ürün tutarları aylık olup, %………. oranında iskonto indirimi yapılacaktır.Bizimsofradan.com un tutarlarda tek taraflı değişiklik yapma hakkı saklı olup firmaya bildirim yapılacaktır.

Madde 6. FİRMANIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

6.1. Üye işyeri, restoranın açık bulunduğu saat aralığını www.bizimsofradan.com’ abildirir ve firmanın sitedeki alanında restoran saatleri yazılıdır. Bu saat aralığında firmasipariş takip panelini açık bulundurmakla yükümlüdür.Bizimsofradan.com siparişleri firmaya ilettiğinde, firmanın siparişi görüp işlem gerçekleştirmesi için sipariş panelinin aktif durumda olması şarttır. Sipariş panelini açmayan ve takiplerinde aksaklık gösteren firma, sitenin tüm zararlarını tazmin etmekle mükelleftir. Sipariş panelinin açılmaması durumunda doğacak zararda kusurun firmada olduğu aksi ispatlanmadıkça kabul edilmiştir ve Bizimsofradan.com’un ticari itibarının zarar görmesi dolayısıyla manevi tazminat talep etme hakkı saklıdır. Ayrıca bu durumda Bizimsofradan.com’un sözleşmenin 6. Maddesine göre cezai şart talep etme ve fesihhakkı bulunmaktadır.

6.2. Üye işyeri, restoranlarının bulundukları il/ilçe içerisinde kendi işletme büyüklüğü ve işçi/ araç/ malzeme kapasitesine görefaaliyet alanını ve çalışma saatlerini belirleme serbestîsine sahiptir. Aynı şekilde, firma siparişler için mahalleye/semte/ilçeye göre minimum sipariş tutarı belirleme inisiyatifine de sahiptir.

6.3.Üye işyeri, site içerisinde kendisi için oluşturulan alana koyduğu ürün fotoğrafları, ürün açıklamaları, servis alanı, servis süresi, servis ücreti,ürün çeşitliliği ve ürün değişikliğinde site şartları doğrultusunda serbesttir ve bu konuda tüm sorumluluğu üstlenmiş sayılır.

6.4. Üye işyerinin sitedeki alanında yapacağı değişiklikler, işbu sözleşmeyle belirlenen işin yürütülmesine engel olacak nitelikte olamaz. Bizimsofradan.com’u sözleşmeyi feshe zorlayacak nitelikte ve dürüstlük kuralına aykırı değişiklikler yapılamaz.

6.5. Üye işyerinin Bizimsofradan.com ile rekabet içinde olan sitelerle çalışma serbestliği bulunmaktadır. Ancak bu sitelerde verilecek ilanlar, siteler arasında rekabet dengesini bozacak nitelikte, Bizimsofradan.com’un ticari itibarına ve çıkarlarına ters düşecek şekilde farklılıklar taşıyamaz. Siteye üye olmuş müşterilerin tercihlerini etkileme kastıyla, dürüstlük kurallarına ve ticari hayatın gereklerine aykırı ilanlar verilemez. Sözleşmenin 6.2. ve 6.3 maddelerinde belirtilen ve firmaların sitedeki alanlarında paylaştıkları bilgiler, Bizimsofradan.com aleyhine ve diğer siteler lehine sonuçlar doğuracak nitelikte olamaz. Aksi takdirde sitenin tüm zararlarından Üye işyeri sorumlu olacaktır.

6.6. Üye işyeri, sitedeki alanında belirttiği bilgileri aynı zamanda üyelere vaat etmiş sayılır. Servisin süresinde ve belirtilen ücretlerle yapılmaması gibi, bu vaatlere uymayan tüm hizmetlerden üyelere karşı Üye işyeri sorumludur. Üye işyerinın kusurlu hizmet ifasından dolayı Bizimsofradan.com’un zararına yol açması halinde, Bizimsofradan.com’a karşı da sorumluluğu mevcuttur. Bu maddede belirtilen kusurlu hizmet ifası, aynı zamanda Madde 6.5. te belirtilen rekabet dengesine aykırı fiil niteliğinde olduğunda sitenin ayrıca tazminat hakkı doğacaktır. Şöyle ki, Üye işyeri diğer sitelerin lehine ve Bizimsofradan.com’un aleyhine olacak şekilde hizmet ifasında bulunamaz. Üye işyerinın diğer sitelerle de çalışması halinde, siparişlerin yerine getirilmesinde, diğer sitelerden gelecek siparişlere haklı neden olmaksızın öncelik tanınamaz.

6.7. VergiMevzuatı, Ceza Yasaları, Kabahatler Kanunu, Belediye Mevzuatı, İmar Mevzuatı ve uymakla mükellef olunan sair tüm mevzuat hükümlerinin yerine getirilmesinden Üye işyeri bizzat sorumludur. Üye işyerinın hukuka aykırı, idari veya adli yaptırım gerektiren hiçbir fiilinden Bizimsofradan.com mesuliyet kabul etmemektedir. Bizimsofradan.com’ un Üye işyerleri üzerinde hiçbir denetim yetkisi yoktur. Bu bakımdan, müşterilere sunulan hizmetle ilgisi olup olmadığına bakılmaksızın tüm hukuka aykırı iş ve işlemlerinde Üye işyeri bizzat sorumlu olacaktır.

6.8. Üye işyeri, üyelerin verdiği siparişleri adreslerine ulaştıracak her türlü vasıtayı kendi bünyesinde bulundurmak zorundadır. Üye işyeri, vaat ettiği servis süresine uymadığında, müşteriye karşı tek başına sorumludur.

6.9. Verilen siparişlerin taze olmasından, hazırlanma, pişirilme, paketlenme, adrese ulaştırılmasından sağlık tüzük ve nizamnamelerine uygun hijyen şartlarını oluşturmaktan ve korumaktan, üye tarafından ürünlerin taze ve iyi durumda olmadığı bildirildiği takdirde sipariş veren üyenin tercihine uygun olarak derhal ürünün bedelini üyeye iade etmek ve/veya başka bir ürün ile değiştirmekle yükümlüdür. Bu sebeplerden doğacak sorunlardan Bizimsofradan.com’ un hiçbir kanuni yükümlülüğü yoktur.

6.10. Üye işyeri, elinde bulunmayan ve/veya gün içerinde tükenen ürünleri Menü yönetim panelinden derhal siparişe kapatmakla yükümlüdür. O an içinde biten ürünle ilgili sipariş gelir ise Üye işyeri hemen üye ile telefon irtibatı kurarak siparişi değiştirmelidir.

6.11. Üyenin, Üye işyerine internet üzerinden ilettiği siparişin, nakit ödemelerde en geç 60 ( Altmış ) dakika, kredi kartı ve online kredi kartı ödemelerinde en geç 60 (altmış ) dakika içerisinde sipariş veren internet kullanıcısına tam ve doğru olarak ulaştırılmasından Üye işyerisorumludur. Ayrıca Üye işyeri, gelen siparişteki ürünlerden bir veya birkaçının bulunmaması veya siparişin üyeye ulaştırılamayacak olması halinde oluşacak tüm eksiklikleri Bizimsofradan.com’ a 3 ( üç ) dakika içinde bildirmekle yükümlüdür.

6.12. Üye işyeri, sitede kendisi için ayrılan alana koyduğu resim, menü, metin, sesli veya görüntülü her türlü materyalden 3.şahıs veya Üye işyerilarla doğacak itilaflarda tüm kanuni ve hukuki sorumluluğa sahiptir. Bundan Bizimsofradan.com ‘un hiçbir kanuni yükümlülüğü yoktur.

6.13. Üye işyeri, Sipariş Durumu sayfasındaki siparişi, üyeye teslim ettikten sonra kapatmakla yükümlüdür.

6.14. Üye işyeri,gelen siparişin miktar ve içeriğine bakarak doğruluğundan şüphelendiği üye siparişlerini telefon irtibatı kurarak doğrulamalı, eğer ikna olmaz ise açıklama belirtmek şartı ile siparişi iptal etmekte serbesttir.Bizimsofradan.com bu gibi durumların oluşmaması için azami gayreti göstermekle yükümlüdür. Bundan dolayı oluşacak maddi ve manevi zararlardan Bizimsofradan.com ‘un herhangi bir kanuni yükümlülüğü yoktur.

6.15. Üye işyeri, ürünlerin fiyatlarında yapacağı değişiklikleri en kısa sürede yazılı veya e-mail ile Bizimsofradan.com’abildirmekle yükümlüdür. Değişikliği bildirmediği takdirde ürün sitedeki fiyattan işlem göreceği gibi oluşacak zararlardan Bizimsofradan.com yükümlü değildir.

6.16. Üye işyeri, siparişin geç, hatalı veya eksik gitmesi ve /veya üyenin siparişle ilgili sorun yaşaması, şikâyette bulunması halinde, eksiklik veya hatayı derhal gidermekle, üyenin şikâyetlerini dikkate alarak gerekli önlemleri almak ve gerektiğinde ücret iadesi ve/veya ilave ürün verilmesi gibi uygulamalarla üyelere sunulan hizmetin eksiksiz olmasını sağlamakla yükümlüdür.

6.17 Üye işyeri, işbusözleşmeden kaynaklanacak uyuşmazlıklar halinde, sitenin elektronik ortamda sakladığı kayıtlarının, defter ve muhasebe kayıtlarının kesin ve münhasır delil olacağını şimdiden kabul eder.

Madde 7. SÖZLEŞMENİN DEVRİ YASAĞI VE DEĞİŞİKLİKLERİ BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

7.1. Tarafların yazılı muvafakati alınmadan bu sözleşmenin tümünün ya da bir bölümünün üçüncü şahıs veya kuruma devri yapılamaz. Muvafakat alınmaksızın devir yapıldığı takdirde karşı taraf sözleşmeyi feshedebilir.

7.2. Üye işyerinın unvan değişikliği yapması veya işyerini kapatması halinde, işbu sözleşmenin geçerliliği etkilenmeyip, geçerliliği sürecektir. Üye işyeri, unvan değişikliğiniveya işyeri kapanışını en geç 10 ( on ) gün önce site yönetimine bildirmekle yükümlüdür. Aksi takdirdesite, Üye işyeri (tüzel kişilik ve/veya hükmi şahsiyet olması durumu değiştirmeksizin) yetkililerinin şahsından, işbu sözleşme gereğince, hak etmiş olduğu hizmet bedelini (temerrüt faizi ile birlikte ) talep edebilecektir. Ayrıca bu bedelin zamanında ödenmemesinden dolayı uğranılan zararın tazmini için de yetkililerin şahsına karşı dava açma hakkını saklı tutar.

Madde 8. İŞ KAZALARINDAN VE İŞÇİ ALACAKLARINDAN SORUMLULUK

8.1. İşbu sözleşme kapsamında yapılmakta olan işin(hizmetin) imali sırasında meydana gelebilecek iş kazalarından doğan hukuki ve cezai sorumluluk tamamı ile Üye işyeriya aittir. Zira sözleşmeye konu iş, Bizimsofradan.com ‘un uzmanlığı ve sürekli yaptığı iş olmaması nedeniyle, oluşabilecek kazaları öngörme ve gereken tedbirleri alma sorumluluğu Üye işyerine aittir. Bu nedenle olabilecek her türlü iş kazası ile ilgili idari ve adli makamlara karşı verilecek her türlü bilgi ve ifadeler Üye işyeri tarafından verilir. Bizimsofradan.com ‘un bu konuda hiçbir sorumluluğu yoktur.

8.2. Aynı şekilde işçilerin, İş Kanunu ve Sosyal Güvenlik Mevzuatından kaynaklanan tüm sosyal ve mali haklarının yerine getirilmesinden de Üye işyeri sorumlu olacaktır. İşçilerin çalışma şekil ve şartlarının belirlenmesi Üye işyeriya ait olduğu gibi işçilerin ücret ve tazminat alacakları ile sosyal haklarının ifasından da Üye işyerisorumludur.

Madde 9. MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER:

9.1 Üye işyeri, Bizimsofradan.com internet sitesini kullanarak alınan ve internet kullanıcısına teslim edilen siparişlerin Türk Lirası tutarının % 7’sini(+KDV) hizmet bedeli olarak vermeyi kabul eder. Hizmet karşılığı 30 günde bir ödenecektir. Ödeme her ayın 15’inde yapılacaktır. Sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren 30 gün dolmadan ayın 15’i gelmiş olursa, ilk komisyon 30 günden eksik olabilir. Ödemelerde temerrüde düşülmesi halinde Türk Ticaret Kanunu 1530 gereğince, ihtara gerek kalmaksızın temerrüt faizi istenebilecektir.

9.2 Üye işyeri, Bizimsofradan.com internet sitesine üyelik tarihinden itibaren Tablo 1’de belirtilen olanaklardan ………… boyunca ücretsiz olarak yararlanıp; sözleşme bitim süresinden önce Bizimsofradan.com internet sitesinden çıkmak istediğini site yönetimine bildirmesi ve sözleşmeyi tek taraflı fesih etmesi durumda yararlanmış olduğu ücretsiz olanakların, taahhüt edilen sözleşme süresince hesaplanacak toplam indirimsiz liste ücretini ödemeyi şimdiden kabul eder.

9.3Üye işyeri, geçerli ve haklı bir neden belirtmeksizin sipariş panelini açmaz ve siteyi kullanmayı bırakırsa, Bizimsofradan.com tarafından Üye işyeriya yazılı veya e-mail yoluyla ihtar gönderilir. Üye işyerine ayrıca telefonla da bildirim yapılabilir. İhtardan itibaren 24 saat içinde panel açılmadığı takdirde ihtar yinelenir ve sonraki 24 saat içinde panel açılmadığı takdirde sözleşme feshedilmiş sayılır. Bu durumda sitenin tüm tazminat hakları saklı olmakla birlikte sitenin Tablo 1’de ücretleri belirtilen ve Üye işyeriya sağlamış olduğu olanaklardan mahrum kaldığı gibi,yararlanmış olduğu ücretsiz olanakların, taahhüt edilen sözleşme süresince hesaplanacak toplam indirimsiz liste ücretini ödemeyi şimdiden kabul eder.

9.4 Sipariş panelinin açılmaması nedeniyle sözleşme süresince toplamda 3(üç) ihtar alan Üye işyeri, sitenin tüm tazminat hakları saklı olmakla birlikte madde 6.1’de belirtilen yaptırımla karşılaşacaktır. Bu durumda site tek taraflı olarak sözleşmeyi feshedebileceği gibi sözleşmenin devamı yönünde inisiyatif alabilir.

Madde10. GİZLİLİK:

10.1 Sözleşmenin tarafları, gerek sözleşme süresince, gereksesözleşmenin sona ermesi veya feshi halinde, birlikte çalıştıkları süre içerisinde diğer taraf hakkında edindikleri her türlü ticari sırrı, özel nitelikteki bilgileri, ticarisonuçları, istatistiki bilgileri, müşteri veya satış bilgilerini, uzmanlık bilgilerini, ortakları, yöneticileri ve dahil olduğu grup hakkında öğreneceği bilgileri veya aralarındaki sözleşmeleri ve her türlü yazılı ve sözlü bilgi akışını dolaylı veya dolaysız kullanmayacaklarını, her ne surette olursa olsun üçüncü şahıslara açıklamayacaklarını beyan, kabul ve taahhüt ederler.

10.2 Bu maddelerden doğan yükümlülükler işbu sözleşmenin, her ne suretle olursa olsun, sona ermesinden sonrada devamlılığını sürdürecektir.

10.3 Yukarıda belirtilen koşulların her hangi bir maddesinin ihlalihalinde, ihlal eden taraf diğer tarafın bu nedenle uğrayacağı her türlü zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

Madde 11. SÖZLEŞMENİNSONA ERMESİ:

11.1 Yukarıda belirtilen yükümlülüklerin ihlali halinde, Üye işyeri Bizimsofradan.com ‘un bu nedenle uğrayacağı her türlü maddi/manevi zararı derhal tazmin etmekle yükümlüdür.Bizimsofradan.com ‘un sözleşmeyi fesih hakkı ve fesih nedeniyle uğradığı sair zararın tazminini talep hakkı saklıdır. Bu maddeden doğan yükümlülükler, işbu sözleşmenin, her ne suretle olursa olsun sona ermesinden sonra da yürürlükte kalacaktır.

11.2 Üye işyeri, site yönetiminin yazılı onayı olmaksızın doğrudan ya da dolaylı olarak, tamamen veya kısmen, sözleşme, konusu işleri, sözleşmeden doğan tüm hak, alacak ve borçları herhangi bir üçüncü şahsa veya Üye işyerine devir ya da temlik edemez. Aksi takdirde, site, sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkına sahip olacaktır. Bu durumda, Üye işyeri, sitenin bu nedenle uğradığı veya uğrayacağı her türlü zararı tazmin etmeyi şimdiden kabul ve taahhüt eder.

11.3 Sözleşme taraflarının kontrolü dışında gelişen ve işbu sözleşme ile Üye işyerinın yüklendiği borçlarını yerine getirmesini engelleyici veya geciktirici hallerin meydana gelmesi ( grev, lokavt, savaş, terör eylemleri, deprem, yangın, subaskını, vb.afetler, devletin karar ve eylemleri vb. ) mücbir sebep olarak değerlendirilecektir. Taraflar, mücbir sebep dolayısı ile yükümlülüklerini tam zamanında yerine getirmemekten dolayı sorumlu tutulmayacaktır. Mücbir sebep durumunun oluşması halinde taraflar bir araya gelerek, işbu sözleşmenin devam, askıya alınma, fesih hususlarını müzakere edeceklerdir.

11.4 Üyelerin yaptığı yorumların sebep olduğu aksaklıklar ve uygunsuz uygulamalar, site yöneticileri tarafından değerlendirilerek Üye işyeri ikaz edilir. Aksaklıkların devamı halinde site yönetimi Üye işyerinın üyeliğini tek taraflı olarak geçici veya sürekli fesih etme hakkına sahiptir.

11.5 Site, kendi hizmetleri aracılığı ile pornografik, ahlaki değerlere uymayan, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Anayasal ve Hukuki yapısına uymayan, toplumu bölücü, yıkıcı ve toplumun motivasyonunu düşürücü bilgi ve belgeler içeren veya bunları ima eden verilerin iletimini kabul etmez. Belirtilen site kurallarına uymayan Üye işyerinın üyeliğini tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir.

11.6. İşbu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerine uymamakta ağır kusuru olan tarafa karşı diğer tarafın fesih hakkı mevcuttur. Fesih haklı nedene dayanmadığı takdirde, sözleşmeyi haksız şekilde fesheden taraf, karşı tarafın tüm zarar ve ziyanlarını karşılamakla yükümlüdür. Fesih bildirimi mutlaka yazılı olmalıdır.

Madde 12. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşme, 1 yıllık olup 7 ( yedi ) sayfa ve 12 ( oniki ) maddeden oluşmuştur.Sözleşme Türk Hukukuna tabidir. Sözleşmede düzenlenmeyen konularda Türk Ticaret Kanunu ve Türk Borçlar Kanununun ilgili maddeleri uygulanacaktır. Sözleşmenin uygulanmasından ve yorumlanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümü için, Adıyaman Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nin münhasıran yetkili olduğunu taraflar kabul eder ve beyan ederler.

1.TARAFLAR İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

A. Müşteri’ ; (sözleşmede bundan sonra "ALICI" olarak anılacaktır)

B.‘Üye İşyerleri’ ; (sözleşmede bundan sonra "SATICI" olarak anılacaktır)

AD- SOYAD: ADRES: İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2.TANIMLAR İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı, BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı, KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u, YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188) HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu , SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi, ALICI: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi, SİTE: SATICI’ya ait internet sitesini, SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi, TARAFLAR: SATICI ve ALICI’yı, SÖZLEŞME: SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi, MAL: Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.

3.KONU. İşbu Sözleşme, ALICI’nın, bizimsofradan.com'a ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4. SATICI BİLGİLERİ Ad/Soyad/Unvan Adres Telefon Eposta/kullanıcı adı

5. ALICI BİLGİLERİ Teslim edilecek kişi Teslimat Adresi Telefon Eposta

6. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

7.1. Malın /Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.

7.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

7.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir. Ürün AçıklamasıAdetBirim FiyatıAra Toplam (KDV Dahil) Kargo Tutarı Toplam : Ödeme Şekli ve Planı Teslimat Adresi Teslim Edilecek kişi Sipariş Tarihi .

7.4. Üye işyeri tarafından talep edilecek ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti, ALICI tarafından ödenecektir.

7. GENEL HÜKÜMLER

9.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI' ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI' nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

9.3. SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

9.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.6. ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.7. ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.8. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.9. SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

9.8. ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.

9.11. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

9.12. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

9.13. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.

9.14. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

9.15. SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

9.16. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

8. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder

9. YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır: 01/01/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2017 yılı için tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda değeri:

a) 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri,

b) Büyükşehir statüsünde olan illerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,

c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,

ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri görevli kılınmışlardır.İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

10. YÜRÜRLÜK

ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür. SATICI: ALICI:

Bu Mesafeli Satış Sözleşmesini kabul eden müşteriler ayrıca Gizlilik Politikası, Kullanıcı sözleşmesini, Teslimat ve İade sözleşmelerini de kabul etmiş sayılır.

Kampanyalar için Abone ol